Witamy na Uczenie.EU!

 

Niniejsze warunki określają zasady korzystania ze strony internetowej Uczenie.EU, znajdującej się pod adresem www.uczenie.eu.

Przystępując do korzystania ze strony, zakłada się, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Uczenie.EU, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte na tej stronie.

Poniższa terminologia odnosi się do Warunków Korzystania, Oświadczenia o Prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na stronę i zgadzającej się na warunki firmy. „Firma”, „My”, „Nas” i „Nasze” odnosi się do naszej Firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozważenia płatności niezbędnych do przeprowadzenia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu spełnienia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia usług przez Firmę, zgodnie z obowiązującym prawem Holandii. Użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i/lub on/ona lub oni, jest traktowane jako wymienne i dlatego jako odnoszące się do tego samego.

 

Cookies

Korzystamy z plików cookies. Przystępując do Uczenie.EU, zgadzasz się na użycie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Uczenie.EU.

Większość interaktywnych stron internetowych używa cookies, abyśmy mogli pobrać szczegóły użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookies są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów, co ułatwia osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać cookies.

 

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Uczenie.EU i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Uczenie.EU. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z Uczenie.EU do własnego osobistego użytku pod warunkiem ograniczeń określonych w tych warunkach.

 

Nie wolno Ci:

 • Publikować materiałów z Uczenie.EU
 • Sprzedawać, wynajmować lub sub-licencjonować materiałów z Uczenie.EU
 • Reprodukować, dublować lub kopiować materiały z Uczenie.EU
 • Redystrybuować treści z Uczenie.EU

 

Niniejsza Umowa rozpoczyna się z dniem jej zawarcia.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach strony internetowej. Uczenie.EU nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje Komentarzy przed ich obecnością na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Uczenie.EU, jego agentów i/lub afiliantów. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Uczenie.EU nie będzie odpowiedzialne za Komentarze ani za jakiekolwiek zobowiązania, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub publikacji i/lub wyglądu Komentarzy na tej stronie internetowej.

Uczenie.EU zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i do usunięcia wszelkich Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie tych Warunków.

 

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do publikacji Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody do tego;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych żadnej strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą używane do prowadzenia działalności handlowej lub promowania działalności gospodarczej lub nielegalnej aktywności.

Niniejszym przyznajesz Uczenie.EU niewyłączną licencję do używania, reprodukowania, edytowania i upoważniania innych do używania, reprodukowania i edytowania Twoich Komentarzy we wszelkich formach, formatach lub mediach.

 

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą stroną internetową bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje prasowe;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą stroną internetową w ten sam sposób, jak hiperłączą się ze stronami internetowymi innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane przedsiębiorstwa systemowe z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych i grup zbiórek charytatywnych, które nie mogą hiperłączyć się z naszą stroną internetową.

Te organizacje mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia przez stronę łączącą i jej produkty i/lub usługi; oraz (c) mieści się w kontekście strony strony łączącej.

Możemy rozważyć i zaakceptować inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • strony społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy rachunkowe, prawne i doradcze; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zaakceptujemy prośby o linki od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy źle postrzegani przez nas samych lub przez nasze akredytowane przedsiębiorstwa; (b) organizacja nie ma negatywnych rekordów u nas; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Uczenie.EU; oraz (d) link mieści się w kontekście ogólnych informacji zasobowych.

Te organizacje mogą łączyć się z naszą stroną główną, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia przez stronę łączącą i jej produkty lub usługi; oraz (c) mieści się w kontekście strony strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany połączeniem się z naszą stroną internetową, musisz poinformować nas, wysyłając e-mail do Uczenie.EU. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe oraz adres URL Twojej strony, listę wszystkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą stroną internetową, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chcesz połączyć. Oczekuj na odpowiedź przez 2-3 tygodnie.

Zaakceptowane organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej strony internetowej w następujący sposób:

 • Korzystając z nazwy naszej korporacji; lub
 • Korzystając z jednolitego lokalizatora zasobów, do którego następuje linkowanie; lub
 • Korzystając z innego opisu naszej strony internetowej, do którego następuje linkowanie, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie łączącej.

Nie wolno używać logo Uczenie.EU ani innej grafiki do linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

 

Ramki (iFrames)

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

 

Odpowiedzialność za treści

Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej stronie internetowej. Żadne link(i) nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, nieprzyzwoita lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub propaguje naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

 

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej strony internetowej. Zgadzasz się niezwłocznie usunąć wszystkie linki do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Kontynuując linkowanie do naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie i przestrzeganie tych zasad linkowania.

 

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do tego ani do bezpośredniej odpowiedzi na Ciebie.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie internetowej są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności lub dokładności; ani nie obiecujemy, że strona internetowa pozostanie dostępna, ani że materiał na stronie internetowej będzie aktualizowany.

 

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wykluczać naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub fałszywe przedstawienie;
 • ograniczać którekolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; ani
 • wykluczać któregokolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań, które mogą być wykluczone zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności ustanowione w tej sekcji i gdzie indziej w tym zastrzeżeniu: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; i (b) rządzą wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z zastrzeżenia, w tym zobowiązaniami wynikającymi z umowy, z deliktu i za naruszenie obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa i informacje oraz usługi na stronie internetowej są świadczone bezpłatnie, nie będziemy odpowiedzialni za jakąkolwiek utratę lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju.