Polityka Prywatności Uczenie.EU

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu Uczenie.EU, którego właścicielem jest Web Systems, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 249/23, 93-231 Łódź.

1.2. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie użytkowników będących mieszkańcami Polski i korzystających z serwisu Uczenie.EU.

 

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1. W ramach serwisu Uczenie.EU zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników, niezbędne do świadczenia usług przez serwis.

2.2. Dane te są wykorzystywane w celu:

  • Realizacji umów zawartych między użytkownikiem a serwisem Uczenie.EU,
  • Zapewnienia funkcjonalności serwisu i usprawnienia jego działania,
  • Komunikacji z użytkownikami w związku z korzystaniem z serwisu.

 

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Web Systems jako administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO.

3.2. Wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych.

 

4. Prawa użytkowników

4.1. Każdy użytkownik serwisu Uczenie.EU ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych,
  • Sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • Ograniczenia przetwarzania danych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym użytkownicy serwisu Uczenie.EU będą informowani w odpowiedni sposób.

5.2. Kontakt w sprawie danych osobowych: Web Systems, Dąbrowskiego 249/23, 93-231 Łódź, Polska. Lub poprzez email: sekretariat@uczenie.eu